Podmiot wnoszący petycję:

W imeniu mieszkańców Wańkowej Krzysztof Kochański

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wańkowa

SKAN PETYCJI


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-27
Publikujący Admin - Admin 2023-02-27 09:20
Modyfikacja Admin - Admin 2023-02-28 09:21
Podmiot wnoszący petycję:

Kamil Lorek


Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

SKAN PETYCJI


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-15
Publikujący Admin - Admin 2023-02-15 08:32
Podmiot wnoszący petycję:

Adam Piątkowski - Wójt Gminy Solina

PETYCJA
W sprawie poparcia starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego.

SKAN PETYCJI
 

Uchwała Nr XLIII.245.2022
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina o poparcie starań Gminy Solina dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego


 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-09-16
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-09-16 20:18
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-19 09:00
Podmiot wnoszący petycję:

Jakub Gawron


PETYCJA
W sprawie uchylenia uchwały - stanowiska "w sprawie powstrzymania ideologii LGBT w Powiecie Leskim" przyjętej 26 kwietnia 2019 przez Radę Powiatu Leskiego.

SKAN PETYCJI
 
Odpowiedź na petycję
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-12-02
Publikujący Admin - Admin 2020-12-02 13:28
Modyfikacja Admin - Admin 2021-02-02 14:10
Podmiot wnoszący petycję:

adw.  Renata Sutor


petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisow prawa miejscowego

skan petycji

Uchwała Nr XIV.88.2020 Rady Powiatu Leskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-12-11
Publikujący Admin - Admin 2019-12-11 15:58
Modyfikacja Admin - Admin 2020-02-05 15:44
Podmiot wnoszący petycję:

adw. mgr lic. kościelny - Renata Sutor

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
oraz
Petycja w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej


skan petycji
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-12-10
Publikujący Admin - Admin 2019-12-10 13:53
Modyfikacja Admin - Admin 2020-02-05 15:40
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-10-30
Publikujący Admin - Admin 2019-10-30 13:59
Modyfikacja Admin - Admin 2019-10-30 14:04
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-08-01
Publikujący Admin - Admin 2019-08-01 11:21
Modyfikacja Admin - Admin 2019-10-30 08:21