Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
w obrębie ewidencyjnym Manasterzec gmina Lesko
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 136 z działkami sąsiednimi: 143, 148, 155