Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO Fri, 03 Dec 2021 14:31:59 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Tue, 23 Nov 2021 13:56:44 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia Tue, 23 Nov 2021 09:23:40 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii Thu, 18 Nov 2021 13:20:42 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-363 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Thu, 18 Nov 2021 10:56:32 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Thu, 18 Nov 2021 10:50:46 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Utrudnienia w ruchu Thu, 18 Nov 2021 10:39:19 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Uchwała Nr 124.227.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 10 listopada 2021 r. Mon, 15 Nov 2021 14:15:13 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Uchwała Nr 119.218.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 01.10.2021 r. Mon, 15 Nov 2021 14:09:12 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Uchwała Nr 122.222.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 26 października 2021 r. Mon, 15 Nov 2021 14:05:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Informacja z otwarcia ofert Mon, 15 Nov 2021 13:56:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Mon, 15 Nov 2021 11:26:37 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO Wed, 10 Nov 2021 13:46:14 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Wed, 10 Nov 2021 13:38:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Wed, 10 Nov 2021 13:38:05 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Wed, 10 Nov 2021 13:33:54 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Tue, 09 Nov 2021 13:35:14 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Mon, 08 Nov 2021 10:44:02 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem Mon, 08 Nov 2021 10:11:24 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy Mon, 08 Nov 2021 10:10:46 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod użyczenie Mon, 08 Nov 2021 10:04:55 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O PRACY URZĘDU Mon, 08 Nov 2021 09:57:12 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Fri, 05 Nov 2021 13:35:01 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Informacja o zgłoszeniach budowy w 2021 roku Tue, 02 Nov 2021 13:47:18 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2021 Tue, 02 Nov 2021 10:58:12 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... GN.II.6840.2.8.2021 z 2 grudnia 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 21 października 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...