GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 10 października 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku, obręb Posada Leska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46 o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd między innymi do działki 306/38, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdującej się w obszarze „na Łukawicę”.

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-11-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-10 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-10-10 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-10-14 11:56:00

Rejestr zmian