GN.II.6840.2.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/18 o pow. 0,2799 ha wraz z udziałem 1/6 części w działkach: nr 206/13 o pow. 0,1896 ha i nr ewid. 206/17 o pow. 0,0453 ha stanowiących dojazd do działki 206/18

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-06-21 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-11 08:30:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-12 08:30:00

Rejestr zmian