GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 10 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU


Data składania ofert:
2022-06-21 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-10 09:09:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-12 09:09:00

Rejestr zmian