GN.II.6840.2.17.2021 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
     na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/000029166/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/62 o pow. pow. 0,0602 ha wraz z działką nr ewid 174/61 o pow. 0,0238 ha stanowiącej drogę dojazdową
do działki 174/62.

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-06-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-17 14:14:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-18 14:15:00

Rejestr zmian