GN.II.6840.2.18.2020 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
     na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej
w Lesku obręb Wola Postołowa uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00002473/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 229/2 o pow. pow. 0,0538 ha.

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-06-22 09:30:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-17 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-18 14:10:00

Rejestr zmian