GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 3 marca 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-04-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-01 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-03-03 14:31:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-03-04 14:31:00

Rejestr zmian