GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 10 lutego 2022 r. - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1.
 
SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

 

Data składania ofert:
2022-03-22 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-18 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Administrator 2022-02-10 14:43:00
PublikującyAdmin 2022-02-10 14:43:00

Rejestr zmian