GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 10 lutego 2022 r. - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: „na Łukawicę

Przetargi odbędą się w dniu 22 marca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1 w sali narad na parterze budynku
1. Działka nr 306/37 o godz. 9:00
2. Działka nr 306/38 o godz. 9:40
3. Działka nr 306/39 o godz. 10:20

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU
 

Data składania ofert:
2022-03-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-18 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Administrator 2022-02-10 14:50:00
PublikującyAdmin 2022-02-10 14:50:00

Rejestr zmian