GN.II.6840.1.7.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Lesko przy ul. Przemysłowej 19, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 1391/47 o pow. 0,1799 dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą
nr KS1E/00021212/9. 

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU


 

Data składania ofert:
2022-02-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-11 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-01-12 13:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-01-14 13:00:00

Rejestr zmian