GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 21 października 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.


SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-12-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-03 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-10-21 11:54:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-10-25 11:54:00

Rejestr zmian