GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 29 września 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1.

SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-11-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-02 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-09-29 09:09:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-09-30 09:09:00

Rejestr zmian