GN.II.6840.1.7.2020 z dnia 20 września 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m-ci Bóbrka gm. Solina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 60/1 o pow. 0,3113 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00025450/7.

SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-10-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-18 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-09-20 09:27:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-09-21 09:28:00

Rejestr zmian