GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha,
uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.


SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-10-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-09-27 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-08-24 14:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-08-25 09:01:00

Rejestr zmian