GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego "Na Łukawicę"
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: 
„na Łukawicę”

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-10-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-01 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-08-25 12:11:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-08-25 14:11:00

Rejestr zmian