GN.II.6840.2.17.2020 z dnia 7 czerwca 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w m-ci Bystre.
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w m-ci Bystre gm. Baligród oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  • 237/7 o pow. 0,0413 ha, 237/22 o pow. 0,0030 ha oraz 237/26 o pow. 0,0522 ha dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035465/8
wraz z działkami stanowiącymi dojazd do ww. nieruchomości tj.
  • udział 1/2 w działce nr ewid. 237/1 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035366/4 oraz
  • udział 1/14 w działce nr ewid. 237/20 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035464/1
SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-07-09 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-06-07 11:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-08 09:13:00

Rejestr zmian