GN.II.6840.2.7.2021 z dnia 7 czerwca 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1368/8 oraz 1368/35 o łącznej pow. 0,0876 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/0028675/1

SKAN OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1368/8 oraz 1368/35 o łącznej pow. 0,0876 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/0028675/1. 

Data składania ofert:
2021-07-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-06-07 08:48:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-08 08:49:00

Rejestr zmian