GN.II.6840.2.15.2020 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w miejscowości Lesko
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w miejscowości Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1402/13 o pow. 0,0430 ha oraz 1402/14 o pow. 0,6001 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/0028675/1

SKAN OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2021-05-31 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-28 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-04-27 11:26:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-04-27 14:27:00

Rejestr zmian