GN.II.6840.2.5.2020 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 200/8 o pow. 2,5448 ha, uwidocznionej
w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7

SKAN OGŁOSZENIA

 


Data składania ofert:
2021-03-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-02-02 14:28:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-02-03 14:29:00

Rejestr zmian