GN.II.6840.2.5.2020 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 200/8 o pow. 2,5448 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7.

SKAN OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2021-05-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-07 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-04-08 08:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-04-09 08:27:00

Rejestr zmian