XML
GN.II.6840.2.18.2020 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
     na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej
w Lesku obręb Wola Postołowa uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00002473/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 229/2 o pow. pow. 0,0538 ha.

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-06-22 09:30:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-17 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-18 14:10:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.17.2021 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
     na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/000029166/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/62 o pow. pow. 0,0602 ha wraz z działką nr ewid 174/61 o pow. 0,0238 ha stanowiącej drogę dojazdową
do działki 174/62.

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-06-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-17 14:14:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-18 14:15:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 10 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-06-21 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-10 09:09:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-12 09:09:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/18 o pow. 0,2799 ha wraz z udziałem 1/6 części w działkach: nr 206/13 o pow. 0,1896 ha i nr ewid. 206/17 o pow. 0,0453 ha stanowiących dojazd do działki 206/18

OGŁOSZENIE

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-06-21 10:30:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-11 08:30:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-12 08:30:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 10 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 

OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-06-21 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-17 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-05-10 09:02:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-05-12 09:02:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.4.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7


SKAN OGŁOSZENIA


WYNIKI PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-04-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-01 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-02-24 08:32:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-02-28 08:32:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 3 marca 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-04-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-01 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-03-03 14:31:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-03-04 14:31:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 10 lutego 2022 r. - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1.
 
SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

 
Data składania ofert:
2022-03-22 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-18 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Administrator 2022-02-10 14:43:00
PublikującyAdmin 2022-02-10 14:43:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 10 lutego 2022 r. - sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: „na Łukawicę

Przetargi odbędą się w dniu 22 marca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1 w sali narad na parterze budynku
1. Działka nr 306/37 o godz. 9:00
2. Działka nr 306/38 o godz. 9:40
3. Działka nr 306/39 o godz. 10:20

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU
 
Data składania ofert:
2022-03-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-03-18 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Administrator 2022-02-10 14:50:00
PublikującyAdmin 2022-02-10 14:50:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.1.7.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Lesko przy ul. Przemysłowej 19, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 1391/47 o pow. 0,1799 dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą
nr KS1E/00021212/9. 

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU


 
Data składania ofert:
2022-02-15 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-02-11 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-01-12 13:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-01-14 13:00:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z 2 grudnia 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU
Data składania ofert:
2022-01-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-01-07 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-12-02 14:39:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-12-03 14:39:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 21 października 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.


SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-12-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-03 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-10-21 11:54:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-10-25 11:54:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 29 września 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, gm. Lesko oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr ewid.: 1402/16 o pow. 0,0180 ha oraz 1402/17 o pow. 0,1474 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00028675/1.

SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-11-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-02 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-09-29 09:09:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-09-30 09:09:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.1.7.2020 z dnia 20 września 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m-ci Bóbrka gm. Solina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 60/1 o pow. 0,3113 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00025450/7.

SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-10-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-18 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-09-20 09:27:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-09-21 09:28:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego "Na Łukawicę"
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: 
„na Łukawicę”

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-10-05 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-10-01 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-08-25 12:11:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-08-25 14:11:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha,
uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.


SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-10-01 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-09-27 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-08-24 14:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-08-25 09:01:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.17.2020 z dnia 7 czerwca 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w m-ci Bystre.
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w m-ci Bystre gm. Baligród oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  • 237/7 o pow. 0,0413 ha, 237/22 o pow. 0,0030 ha oraz 237/26 o pow. 0,0522 ha dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035465/8
wraz z działkami stanowiącymi dojazd do ww. nieruchomości tj.
  • udział 1/2 w działce nr ewid. 237/1 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035366/4 oraz
  • udział 1/14 w działce nr ewid. 237/20 uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00035464/1
SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-07-09 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-06-07 11:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-08 09:13:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.7.2021 z dnia 7 czerwca 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1368/8 oraz 1368/35 o łącznej pow. 0,0876 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/0028675/1

SKAN OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 1368/8 oraz 1368/35 o łącznej pow. 0,0876 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/0028675/1. 
Data składania ofert:
2021-07-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-06-07 08:48:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-08 08:49:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 7 czerwca 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego " Na Łukawicę cz.2"
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-07-08 08:30:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-02 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-06-07 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-07 14:54:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 28 maja 2021 r. Sprzedaż nieruchomości "Na Łukawicę" stanowiących własność Powiatu Leskiego (cz.2)
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
SKAN OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)
odwołuje
pierwszy przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 29 czerwca 2021 r. od godz. 830 w Starostwie Powiatowym w Lesku
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: „na Łukawicę” (cz.2)
SKAN OGŁOSZENIA
Data składania ofert:
2021-06-29 08:30:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-24 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-05-28 08:30:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-06-02 10:30:00

Rejestr zmian