XML
GN.II.6840.2.5.2020 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 200/8 o pow. 2,5448 ha, uwidocznionej
w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7

SKAN OGŁOSZENIA

 

Data składania ofert:
2021-03-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-02-02 14:28:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-02-03 14:29:00

Rejestr zmian
XML
GN.II.6840.2.14.2020 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
 
SKAN OGŁOSZENIA
Data składania ofert:
2021-02-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-02-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-01-04 13:30:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-01-05 13:30:00

Rejestr zmian
XML
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
Data składania ofert:
2020-11-30 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-11-27 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2020-10-20 09:22:00
PublikującyBarbara Wolańska 2020-10-22 09:23:00

Rejestr zmian
XML
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
Data składania ofert:
2020-10-26 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-23 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2020-09-22 08:33:00
PublikującyBarbara Wolańska 2020-09-24 08:33:00

Rejestr zmian
XML
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
Data składania ofert:
2020-09-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-11 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2020-08-14 12:25:00
PublikującyBarbara Wolańska 2020-08-14 12:25:00

Rejestr zmian
XML
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w obszarze: "Nad stawami" nr działki nr 206/8 i 206/9
nieobciążona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Leskiego, położona w Lesku obręb Posada Leska, uwidoczniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7, znajdująca się w obszarze: „Nad stawami” – nieruchomość niezabudowana, położona po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystana w produkcji rolniczej) obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:

1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8; cena wywoławcza: 100 735,00 zł.; wadium: 10 080,00 zł.
2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13 o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9; cena wywoławcza: 58 535,00 zł.; wadium: 5 900,00 zł.
Data składania ofert:
2020-08-17 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-08-13 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2020-07-10 13:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2020-07-13 10:09:00

Rejestr zmian
XML
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w obszarze: „Nad stawami” działka nr 206/8÷206/12

 

nieobciążona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Leskiego położona w Lesku obręb Posada Leska uwidoczniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdująca się w obszarze: „Nad stawami” –nieruchomość niezabudowana położona po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystana w produkcji rolniczej) obejmująca teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:
  1. nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;  cena wywoławcza: 100 735,00 zł.;  wadium: 10 080,00 zł.
  2. nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;  cena wywoławcza: 58 535,00 zł.;  wadium:               5 900,00 zł.
  3. nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;  cena wywoławcza: 59 135,00 zł.;  wadium: 6 000,00 zł.
  4. nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;  cena wywoławcza: 59 235,00 zł.;  wadium: 6 000,00 zł.
  5. nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 206/13  o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;  cena wywoławcza: 54 535,00 zł.;  wadium: 5 500,00 zł.


 

 

Data składania ofert:
2020-07-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-30 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2020-06-01 12:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2020-06-02 13:09:00

Rejestr zmian
XML
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

ZMIANY:
2020-05-27 13:00:42: Dodano plik GN-II-6840-2-8-2019.pdf
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/000029166/7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/82 o pow. pow. 0,0271 ha wraz z udziałem 1/2 części nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową między innymi do działki nr ewid. 174/82 uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00037843/6, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 174/81 o pow. 0,0123 ha

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkowa, częściowo utwardzona. Teren płaski, zbliżony do kwadratu. Przedmiotowa działka znajduje się w korzystnej pod względem komunikacyjnym lokalizacji. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, obiektami komercyjnymi. Dojazd do działki  możliwy przez działkę nr ewid. 174/81 będącej przedmiotem sprzedaży. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko nieruchomość leży na granicy obszarów oznaczonych M2 istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, PU1 obszar zabudowy przemysłowej.
Data składania ofert:
2020-06-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-06-26 23:59:00
Podmiot publikującySP
Wytworzył Wydział IT 2020-05-25 12:55:00
PublikującyAdmin 2020-05-25 12:55:00
Modyfikował(a) Admin 2020-05-27 13:00:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie przetargu GN.II.6840.2.8.2019 905.05 KbPlik pdf

Rejestr zmian