Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Janusz Ukleja tel. 013 469 71 24 w. 291


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy należy prowadzenie:
1.    Spraw obywatelskich.
2.    Spraw obronnych.
3.    Spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

STOWARZYSZENIA, ZBIÓRKI PUBLICZNE:
Niżej wymienione sprawy można załatwić w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Lesku: I piętro, pok. 215 i pok.217,
tel. (013) 469 71 24 w. 296 lub w.291.
1. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE
2. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE
3.  ZBIÓRKI PUBLICZNE

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:

1. Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia nie posiadającego osobowości prawnej.
2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
3. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę Leskiego jako organ nadzorujący, podając dane o których mowa
w pkt. 2.
4. Starosta Leski prowadzi rejestr stowarzyszeń zwykłych.
5. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.
6. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności może ono rozpocząć działalność.
7. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
b) łączyć się w związki stowarzyszeń,
c) zrzeszać osób prawnych,
d) prowadzić działalności gospodarczej,
e) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji
a  także korzystać z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze  składek członkowskich.
8. Starosta Leski jako organ nadzorujący ma prawo:
a)  żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków ( zebrania delegatów),
b) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
9.  W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w pkt 8, sąd na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5.000 zł.
Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.
10. W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna
z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których
mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, organ
nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych
nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie
udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu
o zastosowanie środka określonego w pkt. 11.
11. Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:
a)   udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
b)   uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
c)   rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem
Podstawa prawna:
1.   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)


STOWARZYSZENIA REJESTROWANE


Stowarzyszenia rejestrowane podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania wpisu stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność.
Do Starosty Leskiego należy nadzór nad działalnością stowarzyszeń, których siedziba mieści się na terenie Powiatu Leskiego.
W ramach nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowanymi Starosta Leski posiada takie same uprawnienia jak w stosunku do stowarzyszeń zwykłych
( o czym mowa wyżej )
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

ZBIÓRKI PUBLICZNE

Z dniem 18 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych znosząca obowiązek uzyskiwania pozwoleń i zastąpiona zgłoszeniami na portalu www.zbiórki.gov.pl.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2008-02-05
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-07
data dodania: 2019-05-07
data dodania: 2019-04-30
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
data dodania: 2019-04-26
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-05-09
data dodania: 2019-05-08
data dodania: 2019-04-25
data dodania: 2019-04-08
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 24 maja 2019r. 05:09:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.