Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr 49.99.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek na rok 2012.


Uchwała Nr 49.98.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 49.97.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011 – 2020. Załącznik 1.


Uchwała Nr 48.96.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Lesku. Załącznik - Regulamin.


Uchwała Nr 48.95.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku. Załącznik - Regulamin.


Uchwała Nr 48.94.11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Uchwała Nr 48.93.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 45.92.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 44.91.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa.


Uchwała Nr 44.90.2011Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji:
„Zabezpieczenie osuwiska n drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka„ KD01, ID 18/PLS/1 – etap II.


Uchwała Nr 43.89.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 42.87.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia cen działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Uchwała Nr 42.86.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Leskiego.


Uchwała Nr 42.85.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek powiatu leskiego.


Uchwała Nr 41.84.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek powiatu leskiego.


Uchwała Nr 41.83.2011

Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku.


Uchwała Nr41.82.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w km 0+600, 5+520, 6+125


Uchwała Nr 41.81.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uzgodnienia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za posiłki w Bursie Szkolnej w Lesku.


Uchwała Nr 41.80.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lesku.


Uchwała Nr 41.79.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011r. o zmianie Uchwały Nr 9/12/11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.


Uchwała Nr 40.78.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 38.77.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/299/10 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku.


Uchwała Nr 38.76a.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011, działanie nr 9.2 Priorytetu nr IX PO KL.


Uchwała Nr 38.76.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011r. w sprawie upoważnienia dla Pani Anicety Baran - dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do podpisywania wniosku / umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”.


Uchwała Nr 15.35a.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia dla Pani Anicety Baran - dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”.


Uchwała Nr 37.75.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa.


Uchwała Nr 37.74.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „ Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa„


Uchwała Nr 37.73.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km3+200-5+500


Uchwała Nr 37.72.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2230R na odcinku od 0+215 (skrzyżowanie z ulicą Rybickiego) do 0+764 (koniec ulicy Biała Góra) na terenie miasta Sanoka.


Uchwała Nr 36.71.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 35.70.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku


Uchwała Nr 34.68.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce – Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125”


Uchwała Nr 34.67.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce – Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125”


Uchwała Nr 33.65.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 33.64.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 33.63.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie nawiązania umowy o pracę na zastępstwo.


Uchwała Nr 32.62.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1.


Uchwała Nr 30.61.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 30.60.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 29.59.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.58.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.57.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.56.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.55.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.54.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 28.53.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku.


Uchwała Nr 27.52.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 05 lipca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica- Bezmiechowa Górna”.


Uchwała Nr 27.51.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna”.


Uchwała Nr 26.49.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz przyjęcia regulaminu organizacyjnego mieszkania chronionego.


Uchwała Nr 24.48.2011Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 21 czerwca 2011 r.w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji:
1) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko – PZD.272.6.2227.2011
2) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja– PZD.272.8.2279.2011


Uchwała Nr 24.47.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku


Uchwała Nr 23.46.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 23.45.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 22.44.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 18.43.2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym Starostwa Powiatoego w Lesku powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub degradacji środowiska naturalnego.


Uchwała Nr 17.42.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Łukasza Szybowskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku


Uchwała Nr 16.41.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Odbudowa drogi powiatowej N2227R Załuz - Lesko"


Uchwała Nr 16.40.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: "Odbudowa drogi powiatowej N2227R Załuz - Lesko"


Uchwała Nr 16.39.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja"


Uchwała Nr 16.38.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja".


Uchwała Nr 16.37.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadania inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Zabezpieczenie osuwiska na drodze nr 2272R Ucherce Mineralne - Bóbrka - II Etap".


Uchwała Nr 16.36.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postepowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Zabezpieczenie osuwiska na drodze nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka - Etap II


 Uchwała Nr 15.35.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011


Uchwała Nr 15.34.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego powiatu na rok 2011


 Uchwała Nr 14.33.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego za 2010 rok


Uchwała Nr 14.32.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obreb Huzele, gmina Lesko


Uchwała Nr 13.31.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Uchwała Nr 13.30.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Anicety Baran - Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.29.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Wydrych - Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.28.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Wiesława Noska - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.27.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Prawdy - Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodziezowego "Bieszczadnik" w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.26.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Bernarda Barana - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.25.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Deca - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.24.2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011


Uchwała Nr 13.23.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego powiatu na 2011 rok


Uchwała Nr 12.22.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie umozenia nalezności pieniężnych Przysługujących Powiatowi Leskiemu


Uchwała Nr 12.21.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2010 rok


Uchwała Nr 12.20.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 12.19.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 11.18.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 11.17.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 10.16.2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 10.15.2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 9/14/011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołanie komisji do przeprowadzenia tego postępowania


Uchwała Nr 9/13/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w rpku szkolnym 2011/2012 w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr 9/12/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym


Uchwała Nr 6/11/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Zahoczewie gmina Baligród oraz obręb Stężnica gmina Baligród


Uchwała Nr 6/10/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.


Uchwała Nr 4/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Leskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Nasze Bieszczady"


Uchwała Nr 4/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury oraz powołania komisji przetargowej


 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2011-01-05
Publikujący -

Uchwała Nr 49.99.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek na rok 2012.


Uchwała Nr 49.98.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 49.97.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2011 – 2020. Załącznik 1.


Uchwała Nr 48.96.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Lesku. Załącznik - Regulamin.


Uchwała Nr 48.95.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lesku. Załącznik - Regulamin.


Uchwała Nr 48.94.11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


Uchwała Nr 48.93.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 45.92.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 44.91.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa.


Uchwała Nr 44.90.2011Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji:
„Zabezpieczenie osuwiska n drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka„ KD01, ID 18/PLS/1 – etap II.


Uchwała Nr 43.89.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 42.87.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia cen działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Uchwała Nr 42.86.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Leskiego.


Uchwała Nr 42.85.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2011 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek powiatu leskiego.


Uchwała Nr 41.84.2011 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności jednostek powiatu leskiego.


Uchwała Nr 41.83.2011

Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku.


Uchwała Nr41.82.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w km 0+600, 5+520, 6+125


Uchwała Nr 41.81.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uzgodnienia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za posiłki w Bursie Szkolnej w Lesku.


Uchwała Nr 41.80.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości, terminu i sposobu wnoszenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lesku.


Uchwała Nr 41.79.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 października 2011r. o zmianie Uchwały Nr 9/12/11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym.


Uchwała Nr 40.78.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4.


Uchwała Nr 38.77.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/299/10 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku.


Uchwała Nr 38.76a.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt. „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011, działanie nr 9.2 Priorytetu nr IX PO KL.


Uchwała Nr 38.76.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 22 września 2011r. w sprawie upoważnienia dla Pani Anicety Baran - dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do podpisywania wniosku / umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”.


Uchwała Nr 15.35a.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia dla Pani Anicety Baran - dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, złożonego w ramach konkursu nr 23/POKL/9.2/2011 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”.


Uchwała Nr 37.75.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa.


Uchwała Nr 37.74.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. „ Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275 R Zahoczewie- Żerdenka i odbudowa drogi powiatowej Nr 2286 R Majdan- Roztoki Górne – gr. państwa„


Uchwała Nr 37.73.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km3+200-5+500


Uchwała Nr 37.72.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 5 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2230R na odcinku od 0+215 (skrzyżowanie z ulicą Rybickiego) do 0+764 (koniec ulicy Biała Góra) na terenie miasta Sanoka.


Uchwała Nr 36.71.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1. Załącznik 2.


Uchwała Nr 35.70.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku


Uchwała Nr 34.68.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce – Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125”


Uchwała Nr 34.67.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce – Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125”


Uchwała Nr 33.65.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 33.64.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 33.63.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie nawiązania umowy o pracę na zastępstwo.


Uchwała Nr 32.62.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011. Załącznik 1.


Uchwała Nr 30.61.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 30.60.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Uchwała Nr 29.59.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.58.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.57.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.56.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.55.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 29.54.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 15 lipca 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Uchwała Nr 28.53.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku.


Uchwała Nr 27.52.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 05 lipca 2011 r.w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica- Bezmiechowa Górna”.


Uchwała Nr 27.51.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 05 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne : „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna”.


Uchwała Nr 26.49.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz przyjęcia regulaminu organizacyjnego mieszkania chronionego.


Uchwała Nr 24.48.2011Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 21 czerwca 2011 r.w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji:
1) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż - Lesko – PZD.272.6.2227.2011
2) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja– PZD.272.8.2279.2011


Uchwała Nr 24.47.2011 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku


Uchwała Nr 23.46.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 23.45.2011 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych


Uchwała Nr 22.44.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Uchwała Nr 18.43.2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym Starostwa Powiatoego w Lesku powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub degradacji środowiska naturalnego.


Uchwała Nr 17.42.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Łukasza Szybowskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku


Uchwała Nr 16.41.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania"Odbudowa drogi powiatowej N2227R Załuz - Lesko"


Uchwała Nr 16.40.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: "Odbudowa drogi powiatowej N2227R Załuz - Lesko"


Uchwała Nr 16.39.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja"


Uchwała Nr 16.38.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja".


Uchwała Nr 16.37.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania przetargowego na zadania inwestycyjne pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Zabezpieczenie osuwiska na drodze nr 2272R Ucherce Mineralne - Bóbrka - II Etap".


Uchwała Nr 16.36.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia postepowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. Zabezpieczenie osuwiska na drodze nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka - Etap II


 Uchwała Nr 15.35.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. zmieniajaca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011


Uchwała Nr 15.34.2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego powiatu na rok 2011


 Uchwała Nr 14.33.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego za 2010 rok


Uchwała Nr 14.32.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obreb Huzele, gmina Lesko


Uchwała Nr 13.31.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Uchwała Nr 13.30.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Anicety Baran - Dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.29.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Wydrych - Dyrektora Bursy Szkolnej w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.28.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Wiesława Noska - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.27.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Prawdy - Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodziezowego "Bieszczadnik" w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.26.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Bernarda Barana - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.25.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Deca - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Lesku do składania oświadczeń woli


Uchwała Nr 13.24.2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2011


Uchwała Nr 13.23.2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego krótkoterminowego, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego powiatu na 2011 rok


Uchwała Nr 12.22.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie umozenia nalezności pieniężnych Przysługujących Powiatowi Leskiemu


Uchwała Nr 12.21.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ w Lesku za 2010 rok


Uchwała Nr 12.20.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 12.19.2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 11.18.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 11.17.2011 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 10.16.2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 10.15.2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Uchwała Nr 9/14/011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołanie komisji do przeprowadzenia tego postępowania


Uchwała Nr 9/13/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w rpku szkolnym 2011/2012 w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski


Uchwała Nr 9/12/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym


Uchwała Nr 6/11/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Zahoczewie gmina Baligród oraz obręb Stężnica gmina Baligród


Uchwała Nr 6/10/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.


Uchwała Nr 4/9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Leskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Nasze Bieszczady"


Uchwała Nr 4/8/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury oraz powołania komisji przetargowej


 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2011-01-05
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 02:21:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.