Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Procedura rejestracji sprzętu pływającego
służącego do amatorskiego połowu ryb


Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego
służącego do amatorskiego połowu rybI.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
III piętro, pok. 304, tel. 0-13 469 71 24, wew. 322

II.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lesku
parter, pok. 8, tel. 0-13 469 71 24
lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1; 38 – 600 Lesko

III.    SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1/ wystawienie dokumentu – zaświadczenia potwierdzającego rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb z nadanym numerem rejestracyjnym,
2/ wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
 
IV.    PODSTAWA PRAWNA:
Załatwianie i przyjmowanie wniosków w tym zakresie odbywa się na zasadach proceduralnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), a ponadto na zasadach wynikających z przepisów:
•  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),
•  ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (j. t .Dz. U. z 2019 r. poz. 1568) – art. 18;
•  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2003),

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

Pozostałe załączniki:
•    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    dokument potwierdzający iż Wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (dotyczy spółek cywilnych),
•    dowód wniesienia opłaty w wysokości określonej poniżej.

VI.  OPŁATY:
•   opłata skarbowa w wysokości  17 zł  - za wydanie zaświadczenia (część II, ust. 21, kolumna 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1000),
•   opłata skarbowa w wysokości 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa,
Zwolnione są od opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy/wypisy udzielone:
- małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- wystawione przez jednostki budżetowe lub samorządowe,
•    opłatę skarbową można uiścić: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lesko,  Bank BGK nr konta  81 1130 1105 0005 2072 7320 0003 z dopiskiem (opłata skarbowa
z tytułu…….)
•     składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.


VII.    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego wydawane jest bez zbędnej zwłoki lub nie później niż w terminie 7 dni, od daty dostarczenia kompletnego wniosku.

VIII.    TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

IX.    INFORMACJE  DODATKOWE:
•    rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu;
•    starosta dokonuje rejestracji sprzętu pływającego używanego do połowu ryb - o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 i napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW
•    amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej;
•    nie podlega rejestracji w tutejszym Urzędzie sprzęt pływający zarejestrowany i oznakowany na podstawie odrębnych przepisów, z którego można prowadzić połowy ryb posiadając stosowne dokumenty czyli kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, jeżeli połów ryb odbywa się w wodach przez niego użytkowanych;
•    sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być trwale i w sposób widoczny oznakowany numerem rejestracyjnym na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości
•    w przypadku sprzedaży, kradzieży itp. należy powiadomić tut. urząd, a sprzęt pływający należy wyrejestrować.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-08-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-02-13 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-06-29 09:28
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-06-17
data dodania: 2020-06-09
data dodania: 2020-05-29
data dodania: 2020-05-29
data dodania: 2020-05-15
data dodania: 2020-05-15
data dodania: 2020-05-15
data dodania: 2020-05-15
data dodania: 2020-05-15
data dodania: 2020-05-15
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-06-30
data dodania: 2020-06-29
data dodania: 2020-06-09
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 10:33:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.