Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Procedura kierowania dzieci niepełnosprawnych
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesku umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzenie umysłowe i mózgowe porażenie dziecięce) oraz autyzmem. W ośrodku prowadzone są również zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.


W ramach ośrodka funkcjonują:
- Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Gimnazjum Specjalne,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Ośrodek dysponuje nowoczesnymi gabinetami terapeutycznymi, specjalistycznymi pracowniami metodycznymi, gabinetem gimnastyki korekcyjnej, salą gimnastyczną
i internatem.

Podstawa prawna kierowania:

art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76).Wymagane dokumenty:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku dzieci zamieszkujących obszar powiatu leskiego poradnią właściwą do wydania orzeczenia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. (0-13) 469 81 45. W przypadku dzieci z zespołem autystycznym poradnią właściwą jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku, ul. Kościuszki 16, 38-500 Sanok, tel. (0-13) 463 16 71.
- wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o objęcie dziecka formą kształcenia przewidzianą orzeczeniu, skierowany do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka; w przypadku dzieci zamieszkujących na terenie powiatu leskiego jest to Starosta Leski.

Miejsce załatwienia sprawy.

Wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka zamieszkującego na terenie powiatu leskiego należy złożyć do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, III piętro, pok. 304, tel. (0-13) 469 71 24 wew. 321, w godzinach od 7:00 do 15:00.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek zapewnić odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. W związku z tym wniosek o objęcie dziecka kształceniem specjalnym rozpatrywany jest niezwłocznie i dziecko zostaje skierowane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku. Jeżeli okaże się, że powiat leski nie prowadzi szkoły specjalnej odpowiedniej dla dziecka ze względu na rodzaj niepełnosprawności, wówczas Starosta Leski kieruje dziecko do najbliższego powiatu, który prowadzi taką szkołę, a starosta takiego powiatu nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-12-10
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 14:54:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.