XML
IX.58.2019
Uchwała Nr IX.58.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego
do realizacji projektu pt. „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko – gastronomicznej” złożonego przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych w Lesku do realizacji projektu pn. „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko -  gastronomicznej”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-09-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-17 09:54