XML
IX.57.2019
Uchwała Nr IX.57.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Powiat Leski oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-09-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-17 09:51