XML
II.10.2018

Uchwała Nr II.10.2018
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVI.235.2018 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 września 2018 r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-29 12:45