XML
II.6.2018

Uchwała Nr II.6.2018
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2019 - 2043

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-12-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-12-29 12:35