XML
WYNIK PRZETARGU
INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR EWID. 206/8, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/8, o pow. 0,3420 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 17 sierpnia 2020 r.
w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.
Wadium na działkę wpłaciło 0 osób.
Do przetargu dopuszczono 0 osób. Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 100 735,00 zł netto.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-08-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-08-18 09:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-08-18 11:19
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2020-10-31 09:47