XML
WYNIK PRZETARGU
INFORMACJA
O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/9, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/9, o pow. 0,1871 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 17 sierpnia 2020 r.
w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.
Wadium na działkę wpłaciła 1 osoba.
Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 58 535,00 zł netto.
Nikt nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-08-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-08-18 09:50
Dodano do archiwum 2020-10-31 09:50