Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków


GN.6641.13.2020
I N F O R M A C J A

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że  przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na następujących obrębach ewidencyjnych:

 
Mchawa gm. Baligród
Kalnica gm. Cisna
Smerek gm. Cisna
Bezmiechowa Dolna gm. Lesko
Manasterzec gm. Lesko
Olszanica gm. Olszanica
Zwierzyń gm. Olszanica
Bóbrka gm. Solina
Myczków gm. Solina

Podstawę prawną powyższych prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku zrealizowanego przetargu została firma:
Geokart International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

Prosi się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane o budynkach i lokalach o ich udostępnienie wykonawcy prac. Stosownie do art. 13 i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz udzielania informacji o budynkach.

Tryb postępowania  związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

1.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z tym zakresem,
2.    Zebranie brakujących informacji oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych,
3.    Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego,
4.    Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego i możliwości zgłaszania uwag do tych danych,
5.    Wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego  do wglądu osób zainteresowanych
na okres 15 dni roboczych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
6.    Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, poinformowanie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzenie wzmianki o treści zgłaszanych uwag  i sposobie ich załatwienia  w protokole,
7.    Ogłoszenie informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i  budynków,
8.    Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych,
9.    O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów, Starosta rozstrzygnie
w drodze decyzji.


Niniejsza informacja  podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku

 Lesko dnia 20.07.2020 r.

SKAN INFORMACJI
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-20 08:34
Dodano do archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2020r. 23:00:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.