XML
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU
GN.II.6840.2.11.2020

 

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ
NR EWID. 206/8, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka 206/8, o pow. 0,3420 ha, położonej w Lesku obręb Posada Leska, obj. KW nr KS1E/00029166/7, będącej własnością Powiatu Leskiego odbył się w dniu 3 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Lesku , ul. Rynek 1.

Wadium na działkę wpłaciło 0 osób.
Do przetargu dopuszczono 0 osób.
Nie dopuszczono 0 osób.
Cena wywoławcza wynosiła 100 735,00 zł netto.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-07-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-07-06 12:54
Dodano do archiwum