XML
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna „Cisna 1/2004” działka oznaczona jest jako: UP – teren zabudowy usług publicznych, KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-06-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-17 10:40
Dodano do archiwum