XML
[PCPR] Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

w związku z realizacją zadania pn.
"Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leskiego"

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-05-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-05-19 13:08
Dodano do archiwum