XML
Ogłoszenie - Dot. o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATU LESKIEGO
 
Starosta Leski informuje
            o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 729, o pow. 1,5202 ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-01-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-13 14:56
Dodano do archiwum