XML
Zawiadomienie - wyłożenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działki nr 128 położonej w miejscowości Solina
LK.6162.1.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018r. poz. 2129 ze zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku został wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla działki o numerze ewidencyjnym 128 położonej w miejscowości Solina - własności Gminy Solina na okres obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2028 r. – celem zatwierdzenia.

W terminie do 10 lipca 2019 r., zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Lesko, dnia 10.06.2019 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-06-10 09:10
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin