Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwały Rady Powiatu z 2010 roku

XXXIV/203/10 z dnia 18. marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego


XXXIV/204/10  z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych".


XXXIV/206/10 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w roku 2010 na obszarze powiatu leskiego.


XXXIV/207/10 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2009 r.


XXXIV/208/10 a dnia 18 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych: działek nr 206/5 o pow. 2,45 ha, nr 211 o pow. 3,08 ha i nr 247 o pow. 9,16 ha położonychw Lesku - Posada Leska sanowiących własność Powiatu Leskiego.


 XXXIV/209/10 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego połozonej w Woli Postołowej gm. Lesko.


 XXXV/210/10 z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2010.


XXXV/211/10 z dnia 23 marca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXXIV/209/10 z dnia 18.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego połozonej w Woli Postołowej gm. Lesko.


 XXXV/212/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok.


XXXV/213/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powaitu.


XXXVIII/214/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok.


XXXVIII/215/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego połozonej w Lesku, gm. Lesko.


XXXIX/216/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XXXIX/217/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. wprowadzająca zmiany do uchwały NR XXX/189/2006 Rady  Powiatu w Lesku z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływajacych z napędem spalinowym na Jeziarze Solińskim i Myczkowieckim


XXXIX/218/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wyrazenia pozytywnej opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie utworzenia centrum Aktywacji Zawodowej (CAZ)  ze Środków Funduszu Pracy pozostających  w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy


XXXIX/219/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia użytkowego w budynku powiatu leskiego


XXXIX/220/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zawarcia przez Powiat Leski z Gminą Baligród porozumienia dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na złożeniu i prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego w Bystrym 


XXXIX/221/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011 - 2012 na sfinansowanie zadania : " Dostarczenia dla Starostwa Powiatowego w Lesku opragramowania Lex dla Samorządu Terytorialnego w wersji no limit"


 XL/222/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Baligród na realizację zadania publicznego


 XL/223/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Lesko na realizację zadania publicznego


XL/224/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XL/225/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz zaciągniecie zobowiązania na realizacje projektu pn.: PSeAP - Podkarpacki System Administracji Publicznej "


XLI/226/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XLI/227/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2009 rok


XLI/228/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


XLI/229/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych


XLI/230/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Woli Postołowej gm. Lesko


XLII/231/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XLII/232/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


XLII/233/10  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Leskiego za pierwsze półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych


XLII/234/10  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok  z przeznaczeniem na sfinansowanie robót geodezyjnych i kartograficznych


XLII/235/10  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr VII/41/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiacych własność Powiatu Leskiego, zbywalnych na rzecz najemców


XLII/236/10  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty z rozłożeniem na raty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 będącego własnością Powiatu Leskiego położonego przy ul. Stawowej 5/6 w Lesku na rzecz najemcy


XLII/237/10  z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy dla Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. na czas określony tj. okres 3 lat ( od 01 sierpnia 2010 do 01 sierpnia 2013 roku )  nieruchomości stanowiącej część działki nr 899 o pow. 0,0013 ha położonej w Lesku gm. Lesko stanowiącej własność Powiatu Leskiego


XLIII/238/10  z dnia 28 września  2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XLIII/239/10  z dnia 28 września  2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/158/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za ośiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski


XLIII/240/10  z dnia 28 września  2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg


XLIII/241/10  z dnia 28 września  2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Lesku


XLIII/242/10  z dnia 28 września  2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielneo Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do wyłonienia biegłego rewidenta do zbadania bilansu jednostki za rok 2010


XLIII/243/10  z dnia 28 września  2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/205/10 z dnia 18.03.2010 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r.  w powiecie leskim


XLIV/244/10  z dnia 09 listopada  2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2010 rok


XLIV/245/10  z dnia 09 listopada  2010 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych


XLIV/246/10  z dnia 09 listopada  2010 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku


XLIV/247/10  z dnia 09 listopada  2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/243/10 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. w Powieci Leskim


 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2010-04-14
Publikujący -
Dodano do archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 16:52:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.