XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Komska zam. Sanok


Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Małgorzata Komska spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna najwyżej oceniła jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 22.06.2016 r.

Informacja o wynikach naboru
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2016-06-22
Publikujący -