Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTWO POWIATOWE
w LESKU
ul. Rynek 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Oświaty

                    
1. Wymagania niezbędne:
 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f) co najmniej 2 letni staż  pracy zawodowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawo, zarządzanie w oświacie.
b) znajomość ustaw:
- prawo oświatowe, w tym ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
c) znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
- koordynowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni  psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania,
- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie  spraw finansowych i administracyjnych,
- powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
- prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
- przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
- określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 
4. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,(wzór)
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające  stan  zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne, (wzór)
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.(wzór)

Uwagi:

1. Wymagane  dokumenty  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty” osobiście  w  sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w  terminie do 11 grudnia 2015 r.    
2. Dokumenty,  które   wpłyną   do   Starostwa   po   wyżej   określonym   terminie,  nie   będą rozpatrywane.
3. Informacja   o   wyniku   naboru  będzie  umieszczona  na stronie internetowej  BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

Lesko, dnia 01.12.2015 r.

Starosta Leski
Andrzej Olesiuk
 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-12-01
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-11-14
data dodania: 2019-11-04
data dodania: 2019-10-30
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-25
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 15 listopada 2019r. 19:31:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.