Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTWO POWIATOWE
 w LESKU
ul. Rynek 1

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości


1.Wymagania niezbędne: 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku geodezja i kartografia,
f) umiejętność obsługi programów Ewmapa 11,
g) umiejętność obsługi programów MS Office.

2.Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe w zakresie:
- informatyki - specjalność: bazy danych
- geodezji i kartografii - specjalność : systemy informacji przestrzennej,
b) preferowany staż pracy,
c) znajomość :
- oprogramowania  Ewopis 6  i   Ośrodek  8  firmy  GEOBID,
- aktów  prawnych  z  zakresu  geodezji  i  kartografii,
- aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
- zagadnień z zakresu geodezji i kartografii,
d) umiejętność zarządzania bazami danych i usług danych przestrzennych,
e) mile widziane :
- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
- znajomość zagadnień związanych z wyceną nieruchomości.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa i prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, naliczaniem i wydawaniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz petentów.
b) obsługa i wprowadzanie zmian wynikających z przyjętych operatów technicznych do mapy zasadniczej prowadzonej w programie Ewmapa,
c) wprowadzanie zmian przedmiotowych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków wynikających z operatów technicznych,
d) cyfryzacja operatów technicznych poprzez skanowanie do programu Ośrodek 8 wraz z uzupełnieniem niezbędnych informacji w ewidencji materiałów zasobu,
e) zastępowanie pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podczas ich nieobecności.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
 posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych.

Uwagi:

1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości” osobiście w sekretariacie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa w terminie do 20 listopada 2015 r.
2. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.


STAROSTA LESKI
Andrzej Olesiuk
 

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2015-11-06
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-10-31
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2019-10-30
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-28
data dodania: 2019-10-25
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 13 listopada 2019r. 15:35:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.