XML
[PZD Baligród] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016

Nr sprawy  PZD.272.1.2015    30.10.2015 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy : „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016”

Nr sprawy  PZD.272.1.2015    30.10.2015 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy : „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016”

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 

Zadanie nr 1

Firma  Usługowo- Handlowa - Budowlano- Transportowa Henryk  Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

 

  Zadanie nr 2

Firma  Handlowo – Usługowa „WIKTORIA” Piotr Gruszka, ul. Unii Brzeskiej 56,  38-600 Lesko

 

  Zadanie nr 3

Usługi Leśne oraz Sprzętowo Transportowe Wiesław Fedor, Bachlawa 15, 38-604 Hoczew

 

  Zadanie nr 4

   Firma  Transport- Handel - Usługi "DROGMAX" Andrzej  
   Zawiślan, 38-505 Bukowsko 325

   

     Zadanie nr 5

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Borgosz, 38-607 Cisna

 

Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu a Wykonawcy wykluczeniu, spełniają wymagania zamawiającego i uzyskały najwyższą ilość punktów w kategorii cena i termin płatności  na poszczególnych zadaniach .

 

 3.     W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena

Liczba punktów w kryterium

Termin płatności

Razem

Zadanie nr 1

 

1.

90

10

100

Zadanie nr 2

 

6.

90

10

100

Zadanie nr 3

 

3.

90

10

100

7.

74,78

10

84,78

Zadanie nr 4

 

2.

74,99

10

84,99

4.

88,36

10

98,36

5.

90

10

100

Zadanie nr 5

 

8.

90

10

100


 

Zgodnie z  art. 94 ust 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych umowa z wybranym na poszczególni zadanie może zostać podpisana najwcześniej 6 listopada 2015r.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2015-10-30
Publikujący -