KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

 

1. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski – Przewodniczący

Członkowie Komisji :
1. Franciszek Krajewski  - Rada Powiatu w Lesku
2. Marek Małecki - Rada Powiatu w Lesku
3. Czesław Gawłowski - Starostwo Powiatowe w Lesku
4. Mateusz Semczak -  Miasto i Gmina Lesko
5. Aleksandra Scelina - Gmina Baligród
6. Małgorzata Gucwa - Gmina Cisna
7. Bogdan Knuth - Gmina Olszanica
8. Lucjan Matuszewski - Gmina Solina
9. podkom. Marcin Kijowski - Komenda Powiatowa Policji w Lesku
10. asp Tomasz Harhaj - Maza - Komenda Powiatowa Policji w Lesku
 

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

 
1. Henryk Gajda - przedstawieciel Powiatu Leskiego
2. Adam Snarski - przedstawiciel Gminy Lesko
3. Krzysztof Zapała - przedstawiciel Gminy Olszanica
4. Tadeusz Skowroński - przedst. Forum Związków Zawodow. Woj. Podkarpackiego
5. Jadwiga Orłowska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie
6. Andrzej Szelc - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie
7. Bronisław Benewiat - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej
8. Adam Basak - przedstawiciel Bieszczadzkiego Forum Europejskiego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-03-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-03-29 10:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-03-29 10:10
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

 

1. Andrzej Olesiuk - Starosta Leski – Przewodniczący

Członkowie Komisji :
1. Marek Małecki - Rada Powiatu Leskiego
2. Franciszek Krajewski- Rada Powiatu Leskiego
3. Czesław Gawłowski - Starostwo Powiatowe w Lesku
4. Stanisław Matuszewski -  Miasto i Gmina Lesko
5. Aleksandra Scelina - Gmina Baligród
6. Zdzisław Kuliński - Gmina Cisna
7. Edward Gocał - Gmina Olszanica
8. Szczepan Pączek - Gmina Solina
9. asp. szt. Jacek Pączek - Komenda Powiatowa Policji w Lesku
10. asp szt. Marcin Kijowski - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

II Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2020.

 
 
POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

 

1. Marian Feresztyn - przedstawiciel Powiatu Leskiego - Przewodniczący
2Barbara Jankiewicz –  przedstawiciel Gminy Lesko
3. Robert Stępień – przedstawiciel Gminy Baligród
4. Małgorzata Gucwa – przedstawiciel Gminy Cisna
5. Krzysztof Zapała  – przedstawiciel Gminy Olszanica
6. Adam Piątkowski – przedstawiciel Gminy Solina
7. Edward Sidorski - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych woj. podkarpackiego
8. Jadwiga Orłowska - przedstawiciel NZSS "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie
9. Bronisław Benewiat - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale
10. Adam Basak - Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Bieszczadzkiego Forum 
                                  Europejskiego w Lesku
 
 
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
 
1. Marian Feresztyn - przedstawieciel Powiatu Leskiego
2. Barbara Jankiewicz - przedstawiciel Gminy Lesko
3. Krzysztof Zapała - przedstawiciel Gminy Olszanica
4. Tadeusz Skowroński - przedstawiciel Forum Związków Zawodow. Woj. Podkarpackiego
5. Jadwiga Orłowska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie w Krośnie
6. Andrzej Szelc - przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie
7. Bronisław Benewiat - przedstawiciel Podkarpackiej Izby Rolniczej
8. Adam Basak - przedstawiciel Bieszczadzkiego Forum Europejskiego

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłŁukasz Ciółkowski2007-12-11
Publikujący -