Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieliW budżecie powiatu leskiego corocznie zabezpiecza się środki na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli.

Podstawa prawna:

uchwała Nr 71/195/05 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym,

uchwała Nr 79/227/06 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 17 stycznia 2005 r. o zmianie Uchwały Nr 71/195/05 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym

art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).Warunki ubiegania się o dofinansowanie czesnego:

Z dofinansowania mogą korzystać nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których powiat leski jest organem prowadzącym, zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony i posiadający co najmniej dobrą ocenę pracy, a ponadto odbywający studia zgodne z planem rozwoju szkoły lub placówki. Kierunki studiów, które są dofinansowywane, corocznie ustala Zarząd Powiatu w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.


Wymagane dokumenty:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie do czesnego.

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego przez organizatora (aktualne zaświadczenie
z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku
i semestrze),
- aktualne zaświadczenie z uczelni o wysokości czesnego za dany semestr,
- oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię dowodu wpłaty czesnego.
Wniosek powinien być zaopiniowany przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.


Miejsce załatwienia sprawy:
Wnioski o dofinansowanie do czesnego, wraz z kompletem załączników, należy składać do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, III piętro, pok. 304, tel. (0-13) 469 71 24 wew. 321, w godzinach od 700 do 1500.


Terminy składania wniosków:
- wniosek o dofinansowanie na semestr zimowy składać należy do dnia 30 września,
- wniosek o dofinansowanie na semestr letni - do dnia 28 lutego danego roku.

Sposób załatwienia sprawy:
Wnioski rozpatrywane są przez Starostę Leskiego. O sposobie ich rozpatrzenia wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
W przypadku, gdy nauczyciel podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 50 % kwoty czesnego w danym semestrze.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-12-10
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
data dodania: 2020-01-31
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-10
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-03-09
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 30 marca 2020r. 11:07:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.