Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży


Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Taka forma nauczania przeznaczona jest dla uczniów poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach itp.


Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w porozumieniu z organem prowadzącym.

Podstawa prawna:

art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193).Wymagane dokumenty:

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku dzieci zamieszkujących obszar powiatu leskiego poradnią właściwą do wydania orzeczenia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku, ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko, tel. (0-13) 469 81 45,

wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem.Miejsce załatwienia sprawy:

Rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Następnie dyrektor przekazuje informację o konieczności zorganizowania indywidualnego nauczania, wraz z kopią wniosku rodziców i orzeczenia, do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, III piętro, pok. 304, tel. (0-13) 469 71 24 wew. 321.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje decyzję o objęciu ucznia indywidualnym nauczaniem w porozumieniu i po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę. Indywidualne nauczanie prowadzone jest tak długo, jak wskazuje orzeczenie, przez jednego lub kilku nauczycieli wskazanych przez dyrektora, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora.
Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzone są w miejscu pobytu ucznia; może to być np. dom rodzinny, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy lub placówka opiekuńczo – wychowawcza.
W ramach zajęć realizowane są treści nauczania wynikające z podstawy programowej nauczania ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z planu nauczania danego typu szkoły. Zajęcia są dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia, co oznacza, iż – na wniosek nauczyciela – można zrezygnować z prowadzenia niektórych zajęć.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłAdministrator systemu - przeniesienie2007-12-10
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-04-08
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-09
data dodania: 2020-02-28
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-04-06
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-30
data dodania: 2020-03-25
data dodania: 2020-03-23
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 09 kwietnia 2020r. 14:59:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.