Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
21-03-2019, Czwartek, 13:47


Jesteś tutaj :: Moja Sprawa - Wydziały - Referaty - Stanowiska Samodzielne :: Wydział Architektury i Budownictwa
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wydział Architektury i Budownictwa

Wybierz podmenu:

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa


 Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku należy:

- wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę/ prowadzenie robót budowlanych i zatwierdzanie i projektów budowlanych

- wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z uwagi na planowane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, warunków pozwolenia na budowę

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

- przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania części lub całości obiektu

- przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych, nie wymagających  uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

- przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce oraz nakładanie obowiązku uzyskania decyzji na rozbiórkę

- rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego

- nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego

- kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji

- wydawanie dzienników budowy

- prowadzenie rejestru wniosków i rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę

- prowadzenie danych statystycznych z ruchu budownictwa

- współdziałanie z organem nadzoru budowlanego

- przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, zgłoszeń, postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego

- uczestnictwo, na wezwanie organu nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

- nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń

- inne zadania przewidziane przepisami prawa

- rozpatrywanie spraw oraz terminowość ich załatwiania odbywa się zgodnie z wymogami nałożonymi Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.).
 


Autor: Administrator systemu
Data: 2007-11-22 11:26:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2007-11-22 11:26:27
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-01-02 08:24:54

Rejestr zmian

Oglądano 14352 razy


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.