Uchwała Nr 1/1/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji :"Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka "KD01, ID 18/PLS/1 - etap 1


Uchwała Nr 1/2/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 


Uchwała Nr 1/3/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2010


Uchwała Nr 1/4/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o stanie mienia Skarbu Państawa i Powiatu Leskiego


Uchwała Nr 2/5/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2010
 


Uchwała Nr 2/6/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmiane Uchwały nr 98/261/2010 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym


 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2010-12-21
Publikujący -