I/1/10 z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Leskiego
 


I/2/10 z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Leskiego
 


I/3/10 z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru Starosty Leskiego
 


I/4/10 z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru Wicestarosty Leskiego
 


I/5/10 z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Leskiego
 


II/6/10 z dnia 16.12.2010r. w sprawie zmiany statutu powiatu  Leskiego


II/7/10 z dnia 16.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/225/10 Rady Powiatu w Lesku z dnia 16 czerwca 2010 r.


III/8/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na  2010 rok


III/9/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku


III/10/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dwóch lokali użytkowych przy Rynek 17 w Lesku


III/11/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych w roku 2011 na obszarze Powiatu Leskiego

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2010-12-03
Publikujący -